Home


Welkom op de website van BoerNu. Wij zijn een (agrarisch) loonbedrijf en richten ons op verschillende activiteiten ten behoeve van landbouw, natuur en landschap. Daarbij werken wij vanuit een duidelijke visie, gebaseerd op vier belangrijke pijlers.

1. Landbouw heeft toekomst!

De wereld staat voor grote uitdagingen. Zo zal de vraag naar voedsel stijgen door de toenemende wereld-bevolking en de mondiale welvaart. Daarnaast stijgen de prijzen van fossiele brandstoffen en neemt de vraag naar groene (duurzame) energie toe. Deze factoren vergroten de noodzaak tot productiviteitsstijging van de landbouw. BoerNu levert hieraan een bijdrage en zorgt daarmee voor een beter rendement van uw bedrijf. Daarom BoerNu!

2. Bodem als grond voor toekomst!

BoerNu ziet bodem als dé basis voor een gezond (agrarisch) bedrijf. Een verantwoorde wijze van bodembe-heer betaalt zich voor de ondernemer altijd terug. Door de betere bodemstructuur met hogere opbrengsten als resultaat. Wij hebben onze tractor voorzien van lagedrukbanden, waardoor bodem en graszode zo weinig mogelijk verdichten of beschadigen.

3. Gras is ook energie!

BoerNu richt zich onder andere op de oogst en verwerking van grasachtige biomassa. Deze kan verwerkt worden tot producten met een duidelijke toegevoegde waarde, zoals eiwitten, karton en energie. Daarmee kan gras, dat niet of minder geschikt is voor dierlijke consumptie, bijvoorbeeld uit natuurterreinen, een economische waarde krijgen. BoerNu creëert daarmee een extra inkomstenbron voor uw bedrijf of maakt terreinbeheer betaalbaarder.

4. Kwaliteit en efficiëntie!

BoerNu levert kwaliteit en werkt zo efficiënt mogelijk. Onze tractor heeft GPS-rtk, waardoor wij zeer nauwkeurig kunnen werken. Dit heeft de volgende voordelen:
• Besparing van zaaizaad
• Besparing van brandstof en arbeidstijd
• Hogere opbrengsten door maximale benutting van de totale werkbreedte
• Vermijden van overlappingen
• Hogere arbeidskwaliteit; de bestuurder van de tractor kan zich volledig richten op de bediening van het aangekoppelde werktuig


Heeft u interesse voor de oogst en verwerking van gras en/of een duurzame bodembewerking, kijk dan op de pagina 'diensten'.